Lemonaki ( bookshop )

1, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region