Laiki Geitonia ( souvenir )

2, Aristokyprou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region