L & J fashion ( chothing shop )

20, Ezekia Papaioannou | 1075 | Nicosia | Nicosia Region