Kostas M. Artemiou ( tailor )

58, Arsinois | 1010 | Nicosia | Nicosia Region