Kleitos Chacholiades & Sons ltd

1, Ilektras | 1060 | Nicosia | Nicosia Region