G.A.P. Akis express

48, Tzon Kennenty Avenue | 1076 | Nicosia | Nicosia Region