Feidias Polydorou ( mini market )

31, Onisilou | 1015 | Nicosia | Nicosia Region