Epicouros ( convenience store )

1, Nikokreontos | 1066 | Nicosia | Nicosia Region