CS Chronocentre

9, Grigoriou Ksenopoulou | 1061 | Nicosia | Nicosia Region