Coffehouse

19, Ippokratous | 1011 | Nicosia | Nicosia Region