Chrysostomou Dimitriade ( tailor )

41, Ippokratous | 1015 | Nicosia | Nicosia Region