Christakis A.Christofi & Co ltd ( accounting services )

8, Alkaiou | 1060 | Nicosia | Nicosia Region