Chr. Papafilippou & Son ltd ( bookshop,stationer )

25, Onasagorou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region