Charis Kosteas

4, Ouzounian | 1010 | Nicosia | Nicosia Region