Center of Dental & Oral Diseases and Oral Physiotherapy

14, Arhcemou, Pallouriotissa | 1045 | Nicosia | Nicosia Region