C. Olymbios Sound Recording Studio

11, Androkleous | 1060 | Nicosia | Nicosia Region