C. Keravnos

1, Ippokratous | 1011 | Nicosia | Nicosia Region