Blow ( hairdressing salon )

36, Kypranoros | 1061 | Nicosia | Nicosia Region