Bigoudi ( hairdressing salon )

4, Promitheos | 1065 | Nicosia | Nicosia Region