ASTERAS ( supermarket )

25, Karpenisiou | 1077 | Nicosia | Nicosia Region