Anna Maltezou ( beauty and nail salon )

57, Arsinois | 1010 | Nicosia | Nicosia Region