Amaryllis ( wedding dresses )

11, Aiantos | 1082 | Nicosia | Nicosia Region