Allantika Chartopak

8, Theokritou | 1060 | Nicosia | Nicosia Region