Aliki Theodorou ( chothing shop )

5, Xanthis Xenierou | 1015 | Nicosia | Nicosia Region