Alexis Loizides ( dentist )

21, Nikis Avenue | 1087 | Nicosia | Nicosia Region