Alekos Kammitsis

18, Karpenisiou | 1077 | Nicosia | Nicosia Region