Agisilaou & Spyrou ( photographer )

6, Kratinou | 1082 | Nicosia | Nicosia Region