Aggelos ( tailor )

62, Ippokratous | 1015 | Nicosia | Nicosia Region