Adelfoi Markou

4, Protagorou, Pallouriotissa | 1045 | Nicosia | Nicosia Region