7 kleidia ( coffee shop )

92, Trikoupi | 1016 | Nicosia | Nicosia Region