Studio Roxanne ( nail salon )

10 , Anastasiou Sioukri | 3105 | Limassol | Limassol Region