KALAMARAS Laiko Pazaraki ( home texstiles )

102, Miltonos | 3047 | Limassol | Limassol Region