I Kypros Nikos ( car panel beaters )

10, Thaleias | 3011 | Limassol | Limassol Region