Fos kai chromata

35, Kefallinias | 3107 | Limassol | Limassol Region