Daka Shops ( chothing shop )

162, Fragklinou Rousvelt | 3045 | Limassol | Limassol Region