Bodytek Studios ( gym )

112, Gladstonos | 3032 | Limassol | Limassol Region