Alexis Giagkou ( stainless steel )

190, Fragklinou Rousvelt | 3045 | Limassol | Limassol Region