2 Exodos cafe

15, Kostas Charaki | 3041 | Limassol | Limassol Region