To Simadi ( convenience store )

177, Pafou | 4152 | Kato Polemidia | Limassol Region