Potamitis Auto Parts ( car spare parts shop )

13, Miltiadi Stylianou | 4150 | Kato Polemidia | Limassol Region