Exclusivo ( hairdressing salon )

6, Evgeniou Voulgareos | 4153 | Kato Polemidia | Limassol Region