Beretta ( Filippos Konstantinides )

175, Pafou | 4152 | Kato Polemidia | Limassol Region