Auto Planet ( car wash )

100, Pafou | 4152 | Kato Polemidia | Limassol Region