Σ.Ε.Κ. και Εθνικός Σύλλογος ( Πάμπος Χαραλάμπους )

25ης Μαρτίου | 7520 | Xylofagou | Επαρχία Λάρνακας