Παντελής Καρατζιάς

Ρηγαίνης | 7520 | Xylofagou | Επαρχία Λάρνακας