ΘΟΙ Άγιος Γεώργιος ΕΞΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Θουκυδίδου 21 | 2006 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας