Τάκης Κολιαντρής

Καλλιόπης 2 | 2013 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας