Σύνδεσμος και τάγμα Αγιου Ιωάννη

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου 6 | 2063 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας