Το Ρολογάδικο

Αθαλάσσης Λεωφόρος 52 | 2023 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας