Παρασκευάς ( υπεραγορά )

Ακροπόλεως Λεωφόρος 73 | 2012 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας